مراحل امتحان فنی و حرفه ای

مراحل ثبت نام  امتحان فنی وحرفه ایی

جهت سال1400  دوستان که تمایل به گرفتن مدرک

بین المللی  دارند اقدام کنند

مدارک جهت امتحان فنی وحرفه ای
مراحل دریافت کارت ورود به جلسه امتحان کتبی
مراحل صدور گواهینامه
توضیحات
1 قطعه عکس 3*4ورود به سایت فنی وحرفه ایی
پورتال جامع سازمان آموزش فني و حرفه ای
Portaltvto.com
ورود به سایت فنی وحرفه ایی
پورتال جامع سازمان آموزش فني و حرفه ای
Portaltvto.com
امتحان فنی وحرفه ای بصورت کتبی و عملی گرفته میشود
کپی کارت ملیگزینه کارت ورود به جلسه
گزینه پرداخت هزینه صدور گواهینامه
وارد کردن مشخصات

امتحان کتبی در مرکز فنی و حرفه ایی اسلامشهر میباشد
مدارک لازم جهت امتحان کتبی
کارت ورود به جلسه
مداد و پاک کن
کارت ملی
امتحان عملی بعد از قبولی در کتبی
کپی صفحه اول شناسنامهگزینه آزمون آنلاین یا هماهنگ
پرداخت هزینه
هزینه امتحان 200 هزار تومان
گزینه دریافت کارتدریافت کد سفارش در انتها وارسال به واتس اپ اموزشگاه
09010674013
تکمیل فرم