سوخت نگاری روی چرم

سوخته نگاری بر روی چرم هنری بسیار زیبا،جالب و در عین حال سخت و پر از نکته می باشد.
اولین و مهم ترین نکته در این هنر انتخاب چرم مناسب می باشد.
معمولا از چرم های رنگ روشن و یا چرم رنگ نشده استفاده می گردد. سوخت بر روی چرم مناسب اثر بسیار زیباتری دارد.
نکته دیگر حرارت مناسب می باشد چرا که حرارت بیش از اندازه باعث سوختن چرم و خراب شدن اثر هنری می گردد.
این هنر دارای ابزار خاص خود است از جمله می توان به هویه های مخصوص سوخته کاری دیمر دار با سری های متنوع اشاره کرد.
در این هنر بهتر است محصول نهایی رنگ شود پس در نتیجه انتخاب رنگ مناسب هم از نکات مهمی است که باید رعایت گردد.
در کل هنریست که محدودیتی ندارد و هنرجو هر طرح را که بخواد می تواند پیاده کند.