روزهای در حال ثبت نام کیف صنعتی

ثبت نام ترم بهار 1401 شروع شد
جهت اطلاع از روزهای ثبت نام کلیک کنید

 

 

 

ایام هفته
ساعت10 الی 14 ساعت14الی18
شنبهدر حال ثبت نامدر حال ثبت نام
یکشنبهدر حال ثبت نامدر حال ثبت نام
دوشنبهدر حال ثبت نامدر حال ثبت نام
سه شنبهدر حال ثبت نام در حال ثبت نام
چهارشنبهدر حال ثبت نام
3نفر باقیمانده
کلاس در حال برگزاری
پنجشنبهدر حال ثبت نام
2نفر باقیمانده
شروع از 1401/02/15
کلاس در حال برگزاری