درباره ما

اموزشگاه چرمکده در راستای تولید و کسب وکار اهداف اموزش خود را برنامه ریزی کرده است:
1- مهارت افرینی نیروی مبتدی
2- اموزش صحیح در جهت تولید محصول با کیفیت
3- استقاده از اساتید مجرب صنعت چرم
4- راهنمایی هنرجویان در جهت کسب وکار خانگی وترویج مشاغل خانگی
5- اراِیه مدرک بین المللی فنی وحرفه ایی
6-اموزش کارگاهی و عملی در کارگاه های مجهز
7- اشنایی با ابزار های به روز وصنعتی تولید
8- اشنایی با پروسه تولید کالا و معرفی جزییات حرفه های بخش تولید
9- رایزنی با بخش تولید در جهت معرفی هنرجویان ماهر به بخش تولید
10-پشتیبانی هنرجویانی پس از اتمام کلاس