انواع چرم

در حالت کلی، نمی‌توان یک دسته‌بندی اساسی برای انواع چرم درنظر گرفت. چرم‌ها را می‌توان براساس جنس، به طبیعی و مصنوعی تقسیم‌بندی کرد، که هرکدام دارای دسته بندی‏‏‌های متعددی است. تقسیم‌بندی دیگر، بر اساس سبک تولید چرم است و چرم را براساس کشورهای سازنده آن تقسیم می‌کند. در این تقسیم‌بندی چرم‌های روسی، مراکشی و اسپانیایی، جزو معروف‌ترین دسته‌ها هستند.
اما مهم‌ترین و معروف‌ترین تقسیم‌بندی چرم، براساس نوع دباغی یا پرداخت نهایی آن است، که تنوع و گروه بندی زیاد و بااهمیتی را به دست می‌دهد. این تنوع در پرداخت سبب شده است که انواع مختلفی از آن‏‏‌ها برای کاربرهای گوناگون در اختیار مصرف کننده قرار گیرند. هرکدام از انواع چرم دارای ویژگی‏‏‌های خاص و منحصر بفرد خود هستند و افراد باتوجه به علایق، دیدگاه و کاراکتر خود یکی از انواع چرم را انتخاب می‌کنند. به طور کلی تقسیم‌بندی‌های مختلف و متنوعی از زیرمجموعه‏‏‌های چرم براساس نوع پرداخت، وجود دارد که در ادامه با مهم‌ترین و معروف‌ترین آن‌ها آشنا می‌شویم

•چرم نبوک
چرم هورس
چرم جیر
چرم اشبالت
چرم میلینگ
چرم الگانت
چرم فلوتر
چرم ورنی
چرم ناپا
چرم شرانگ