آموزش کیف سازی دست دوز

اهداف آموزش :
مهارت آفرینی وتوانمند شدن در تولید محصول تمیز وبا کیفیت
ساخت کیف با همه متریال (چرم مصنوعی وچرم طبیعی)
توانمند کردن هنرجو در جهت تولید وراهنمایی در جهت کارگاه های مشاغل خانگی

سرفصل آموزش :

  • شناخت ابزار برش و نحوه صحیح کارکردن با ابزار
  • شناخت ابزار سوراخکاری(سمبه ها) دستی وابزار
  • شناخت انواع دوخت و نحوه دوخت صحیح
  • شناخت انواع چرم مصنوعی و تکنیک کار با مصنوعی
  • شناخت چرم طبیعی و انواع چرم و نحوه دباغی پوست
  • شناخت انواع یراق وابزار
  • آموزش انواع طبله ها
  • آموزش آستر کشی
  • آموزش ساخت کیف اداری و کوله ورودوشی وکیف پول
  • آموزش کیف های جعبه ایی