آموزش طراحی و مدلسازی وساخت کفش و صندل

سر فصل آموزش :

 • آموزش لاست کوپی با چسب کاغذی
 • نحوه استفاده از کاربن و رولت
 • تهیه الگوی استانده و کپی کردن آن
 • کنترل قالب و طراحی مدل روی استانده
 • ماکت سازی الگوهای ساخته شده
 • آموزش برش چرم با چاقوی پیشکاری و لویس کردن دستی چرم
 • آموزش تکنیکهای دوخت و استرگذاری
 • آموزش کار کشی و شستشو و پرس نهایی کار
 • آموزش احیا کردن چرم بعد کارکشی و پرس
 • آموزش طراحی جامع صندلهای بندی
 • آموزش کارکشی و پرس
 • روکش کردن‌های متفاوت تکسون
 • ساخت زیره ی چرمی در صندلهای دست دوز